0 Flares Filament.io 0 Flares ×
Czy oprócz ceny szkolenia dla operatora wózka ponoszę jakieś dodatkowe koszty?
Cena obejmuję szkolenie zakończone egzaminem, materiały dydaktyczne, zaświadczenia wydane w 3 językach oraz imienne zezwolenie. Jedynym dodatkowym kosztem jest badanie psychotechniczne, które potwierdza predyspozycje do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego.
Jakie kursy warto robić?
Poniżej przedstawiamy zbiór szkoleń, które warto wykonać poszukując pracy w danym zawodzie. Posiadając pewien zakres uprawnień niezbędny na wybranym stanowisku zwiększamy szanse zatrudnienia. Mamy nadzieję, że informacje zawarte poniżej okażą się przydatne dla osób nieposiadających zatrudnienie, a także osób chcących zmienić prace.

Zawody odnotowane to : operator na halach magazynowych i konstrukcjach stalowych, strażak oraz monter urządzeń elektrycznych.

Zawód operatora - hale magazynowe - np. Raben, Fresh Logistics itd. :

1.Uprawnienia operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym.
2. Uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli wózkach zasilanych gazem LPG.
3. Uprawnienia operatora podestu ruchomego - wolnobieżnego i samojezdnego, KAT. I P.

Zawód operatora - konstrukcję stalowe - np. Huta, Promus itd. :1.Uprawnienia operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym, KAT. III WJO.
2. Uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli wózkach zasilanych gazem LPG.
3. Uprawnienia Hakowego - Sygnalisty.
4. Uprawnienia operatora suwnicy z poziomu roboczego, KAT. II S
Po zatrudnieniu i przepracowaniu okresu próbnego warto wykonać: 5. Uprawnienia na dźwigi towarowo-osobowe, KAT. II D

Zawód Strażak :

1. Uprawnienia do napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych - butli i wiązek gazami technicznymi.
2. Uprawnienia operatora podestu ruchomego - wolnobieżnego i samojezdnego, KAT. I P.
3. Uprawnienia operatora żurawia przenośnego (HDS) KAT. II Ż.
4. Uprawnienia do obsługi pilarek mechanicznych oraz kos spalinowych.
W procesie rekrutacji posiadanie wymienionych uprawnień dodaje 20 pkt.

Zawód montera urządzeń elektrycznych - np. firmy zajmujące się obsługą klimatyzacji, robotami drogowymi związanymi z montażem oświetlenia drogi itd. :

1. Uprawnienia operatora podestu ruchomego - wolnobieżnego i samojezdnego, KAT. I P.
2. Uprawnienia elektryczne SEP, Grupa I.
Po zatrudnieniu i przepracowaniu okresu próbnego warto wykonać:
3. Prawo jazdy KAT. C.
4. Uprawnienia operatora żurawia przenośnego (HDS) KAT. II Ż.
Na jakie wózki nie potrzebne są uprawnienia?
Bez uprawnień można obsługiwać wózki, które nie mają mechanicznego układu podnoszenia tzw. „paleciaki”.
Jak długo trwa kurs na wózki?
Szkolenie w systemie tygodniowym trwa 5 dni. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie weekendowym, które trwa 2 dni.
Ile kosztuję egzamin przed komisją UDT?
Egzamin przed komisją UDT, który stanowi potwierdzenie kwalifikacji to koszt 152 zł.
Jakie wymagania trzeba spełnić aby zostać operatorem wózka jezdniowego?
Aby sterować wózkiem jezdniowym trzeba ukończyć 18 lat, posiadać odpowiedni stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim, ważne badania psychotechnicze oraz uprawnienia operatora.
Jak długo są ważne uprawnienia na wózki?
Uprawnienia są bezterminowe. W przypadku naruszenia zasad BHP podczas eksploatacji wózka, mogą zostać odebrane przez inspektora UDT.
Jakie są kategorie uprawnień na wózki jezdniowe?
Kategoria I WJO - uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym:
-wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
-wózków z wysięgnikiem

Kategoria II WJO - uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

Kategoria III WJO - uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych
Czy uprawnienia obejmują wózki wysokiego składowania (boczne)?
Wózki podnośnikowe wysokiego składowania w kwalifikacji uprawnień znajdują się w kategorii II WJO. Szkolenie w cenie 299 zł. obejmuję ten typ wózków.
Czy posiadając uprawnienia KAT. II WJO można poruszać się wszystkimi wózkami?
Kategoria II WJO nie uprawnia do obsługi wózków specjalizowanych (wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz wózków z wysięgnikiem). Wymieniony rodzaj maszyn znajduję się w kwalifikacji uprawnień kategorii I WJO.
Czy do kierowania wózkami konieczne jest potwierdzenie kwalifikacji wydane przez UDT?
Posiadanie uprawnień UDT nie jest obowiązkowe. Aby poruszać się na zakładzie pracy wystarczy imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Jak odnotować rodzaj szkolenia na CV ?
Nazwami uprawnień można posługiwać się jako wzór odnotowując je na CV w poprawnej formie :

1. Uprawnienia operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym KAT. I/II/III WJO. (w zależności od kategorii uprawnień)
2. Uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli wózkach zasilanych gazem LPG.
3. Uprawnienia operatora podestu ruchomego - wolnobieżnego i samojezdnego, KAT. I/II P.
4. Uprawnienia Hakowego - Sygnalisty.
5. Uprawnienia operatora suwnicy z poziomu roboczego, KAT. II S
6. Uprawnienia operatora suwnicy z poziomu kabiny, KAT. I S
7. Uprawnienia na dźwigi towarowo-osobowe, KAT. ...... D
8. Uprawnienia do napełniania i obsługi zbiorników
ciśnieniowych - butli i wiązek gazami technicznymi.
9. Uprawnienia operatora żurawia przenośnego (HDS) KAT. ..... Ż.
10. Uprawnienia do obsługi pilarek mechanicznych oraz kos spalinowych.
11. Uprawnienia elektryczne SEP, Grupa ..... .
12. Prawo jazdy KAT. .... .

    Odpowiedzi na pytania dotyczące szkoleń operatorów można uzyskać na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego pod adresem: https://www.udt.gov.pl/bazawiedzy