0 Flares Filament.io 0 Flares ×
Cena

400 PLN

Cel szkolenia

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do
samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru.

Uprawnienia obejmują:

Napełnianie i obsługe zbiorników ciśnieniowych - butli i wiązek gazami technicznymi:

  • Gazami sprężonymi - tlen, powietrze, azot, argon itp.
  • Gazami skroplonymi - dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak itp.
  • Gazami rozpuszczonymi - acetylen

Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych - Euro-cyl, Dura-cyl i herkules, gazami - tlen, azot, argon itp.

Napełnianie i obsługa zbiorników kriogenicznych - gazami tlen, azot, argon

Cena obejmuje
  • Szkolenie w zakresie teoretycznym i praktycznym
  • Materiały dydaktyczne
Oferujemy również
Dodatkowe opłaty

Potwierdzenie kwalifikacji z Urzędu Dozoru Technicznego

152 PLN